Wydanie Odznaki zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Sosnowiec